Úvod » Spoločenské vedy » Hudobná výchova - námety a aktivity


        

Hudobná výchova - námety a aktivity

Ľubica Šupova

Nie je skladom

 

Naša cena s DPH:
23,75 EUR

Kvalitná odborná publikácia z edície Aktívna učiteľka v materskej škole 2. Prostredníctvom zaujímavých námetov a aktivít zažijete veľa zábavy v detskom kolektíve a obohatíte tak výchovu a vzdelávanie v materskej škole.

Publikácia Hudobná výchova — námety a aktivity, obsahujúca teoretickú časť a praktickú časť, Vám prináša bohato spracované námety a aktivity, ktoré možno v materskej škole realizovať. Cieľom hudobnej výchovy je rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí predškolského veku, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné zmocňovanie sa hudby.

Ponuka hier, zábavných činností, aktivít a projektov pomôže deťom osvojiť si základné poznatky o hudbe a môže sa tak všestranne rozvíjať osobnosť každého dieťaťa.

Obsah:

I. Teoretická časť
1. Hudobná výchova — námety a aktivity
2. Hudobné schopnosti
3. Hudobný vývin dieťaťa predškolského veku
3.1 Hudobno-edukačné hry v prostredí MŠ
3.2 Plánovanie, projektovanie hudobno-výchovných činností
4. Rozvoj hudobných schopností prostredníctvom hudobno-výchovných činností
4.1 Rytmické činnosti
4.2 Vokálne činnosti
4.2.1 Dychová rozcvička
4.2.2 Hlasová rozcvička
4.2.3 Nácvik piesni
4.3 Hudobno-pohybové činnosti
4.3.1 Hry a cvičenia na správne a kultivované tanečné držanie tela
4.3.2 Elementárne pohybové aktivity — hra na telo
4.3.3 Hudobno-pohybové hry so spevom
4.3.4 Tančeky
4.3.5 Pohybové vyjadrenie hudobno-vyjadrovacích prostriedkov hudby
4.3.6 Hudobno-pohybové hry alebo pohybové hry s hudbou
4.3.6 Hudobno-pohybové stvárnenie piesní, riekaniek a skladbičiek
4.4 Inštrumentálne činnosti v materskej škole
4.4.1 Obsah inštrumentálnych činností
4.5 Percepčné činnosti
4.6 Hudobno-dramatické činnosti

II. Praktická časť:
1. Hudobné kráľovstvo
1.1 Tlieskankovo
1.2 Spievankovo
1.3 Tancuľkovo
1.4 Zahrajkovo
1.5 Počúvankovo
1.6 Divadielkovo
2. Projekty
2.1 Celodenný projekt: Veselé zvieratká
2.2 Celodenný projekt: Ročné obdobia — Jeseň
2.3 Celodenný projekt: Príroda v zime
3. Prílohy

 

POČET STRÁN   134
HMOTNOSŤ   180 g
ROK VYDANIA   2013
VÄZBA   brožovaná väzba
JAZYK  slovenský
VYDAVATEĽSTVO  Raabe
ROZMER   149×210 mm
ISBN  9788081400940

MWRiNGQ3