Úvod » Spoločenské vedy » Dieťa v centre pozornosti


        

Dieťa v centre pozornosti

Magdaléna Szabová, Monika Stupková, Barbora Vodičková

Nie je skladom

 

Naša cena s DPH:
27,55 EUR

Publikácia rozvíja, upevňuje, utvára, formuje vzťahy medzi deťmi navzájom, ale ja medzi deťmi a pedagógmi, v ideálnom prípade aj rodičmi. Cieľom je aj utváranie osobnosti dieťaťa, sebapoznávanie, upevňovanie jeho sebavedomia, získavanie nových zručností a poznatkov, rozvoj jeho tvorivosti.

Tvorivé aktivity predstavujú jednu z možností, ako vzťah učiteľ – dieťa – deti budovať. Pedagóg ich môže zaradiť do výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole. Umožnia a aj potrebujú odkloniť sa od striktného plnenia učebných osnov, čím sa môžu stať atraktívnymi pre učiteľa aj pre dieťa. Je to platforma, kde učiteľ môže prirodzene deti spoznávať, dovoliť im spoznávať aj jeho a kde sa deti môžu spoznávať navzájom.

V publikácii nájdete tvorivé aktivity, ktorých médiom je pohyb, výtvarný prejav a pracovné činnosti, niekedy doplnené hudobným a dramatickým prejavom. Tie sú v rámci jednej tvorivej aktivity integrované a vhodne sa dopĺňajú. Aby hneď od začiatku pritiahli pozornosť detí, uvádzame ich s príbehmi a rozprávkami, ktoré majú deti vniesť do deja, do témy. Príbeh či rozprávka potom sprevádza aktivitu počas celého jej trvania. Tvorí jednotnú líniu, na ktorej sa objavujú pohybové hry a cvičenia, výtvarné techniky a hry, detské činnosti.

Používaním publikácie budete postupovať v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, ako BONUS dostanete pomôcku k plánovaniu – prehľad vzdelávacích štandardov k jednotlivým aktivitám.

Obsah:

I. TEORETICKÁ ČASŤ
1. Zmenené detstvo

1.1 Fenomén zmeneného detstva
1.2 Dieťa s problémom alebo problémové dieťa?
1.3 Postoj učiteľa
2. Potreba reagovať na zmeny v rámci výchovy a vzdelávania
2.1 Potreby detí
2.2 V centre je dieťa, subjekt výchovy a vzdelávania
3. Tvorivé aktivity – inkluzívny priestor pre deti
3.1 Inkluzívny priestor v triede, inkluzívna trieda
3.2 Rodičom vstup povolený
3.3 Vzťah učiteľ – dieťa, pilier inkluzívnej triedy
3.4 Tvorivé aktivity
3.5 Prínos pre detský svet
3.6 Benefity pre pedagóga
4. Charakteristika tvorivých aktivít
4.1 Cieľ a posolstvo
4.2 Základné znaky
4.3 Štruktúra tvorivých aktivít
5. Kontexty
5.1 Diagnostický kontext
5.2 Pedagogický kontext
5.3 Terapeutický kontext
6. Posolstvo pedagógom a rodičom

II. PRAKTICKÁ ČASŤ
1. Ostrovy
2. Strom
3. Borovica Ivica
4. Motýľ
5. Džungľa
6. Opice
7. Zvieracie rodiny
8. Farebný svet
9. Osmičková krajina
10. Srdiečko
11. Čarodejnícki kamaráti a ich dobrodružná cesta

 

POČET STRÁN   108
HMOTNOSŤ   188 g
ROK VYDANIA   2012
VÄZBA    brožovaná väzba
JAZYK   slovenský
VYDAVATEĽSTVO   Raabe
ROZMER   149×210 mm
ISBN  9788081400155

Njg1Zm