Úvod » Spoločenské vedy » Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka


        

Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka

Peter Gavora a kol.

Je skladom

 

Počet strán: 193
Väzba: brožovaná väzba
Vydavateľstvo: Enigma
Bežná cena s DPH 5,50 EUR
Naša cena s DPH:
5,20 EUR

do košíka:
  ks  

Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebníc. Školy si ju môžu zakúpiť zo svojich finančných prostriedkov.

Táto knižka je určená učiteľom, ďalším odborníkom i ostatnej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku porozumenia textu u žiaka.

Porozumenie textu, hlavne učebného textu, je dôležitou podmienkou "vstupu" žiaka do učiva. Učenie sa nie je zmysluplné a nie je ani efektívne, keď v ňom chýba porozumenie. Žiaľ, pohľad do učební základných škôl nám ukazuje, že žiaci sa často naučia učivo naspamäť bez hlbšieho porozumenia a potom ho viac–menej mechanicky reprodukujú. Má to všetky znaky neefektívneho učenia sa, pretože takto naučené učivo sa zle spája s iným učivom, žiak nechápe súvislosti ani aplikačné možnosti učiva – a rýchlo ho zabúda. Nielen to. Vzniká uňho predstava, že učenie sa je akási formálna činnosť, založená na princípe rýchlo sa naučiť, získať známku a potom rýchlo zabudnúť.

Čítanie s porozumením však nie je len nástrojom osvojovania si učiva, ale aj základom chápania sveta. Bez porozumenia žije človek v nevedomosti, je nesamostatný, možno ním ľahšie manipulovať. Porozumenie textov (školských i mimoškolských) hrá mimoriadnu úlohu vo vývine dieťaťa. Keďže text prináša nové informácie, núti ho myslieť, uvažovať, formuje jeho hodnoty a ovplyvňuje postoje k svetu.

Čítanie a porozumenie textu nie je však len otázkou učenia sa žiaka a jeho interakcie s učiteľom. Žiakovu kompetenciu porozumieť text ovplyvňujú rodiča a iní dospelí, azda i priatelia a rovesníci. V tej či onej miere obsahom textu dieťa vstupuje do interakcie s inými ľuďmi, hovorí o prečítanom, hodnotí ho. Čítanie teda nie je len individuálny akt, ale aj sociálna činnosť.

Knižku, ktorú máte pred sebou, napísali pracovníci Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí majú skúsenosti ako učitelia i ako výskumníci čítania a učenia sa z textu. V tejto knižke odovzdávajú čitateľom svoje poznanie. Impulzom, ktorý ich viedol k napísaniu tejto knihy, boli okrem iného slabé výkony žiakov v medzinárodných štúdiách čitateľskej gramotnosti PIRLS a PISA. Azda táto knižka osvetlí záujemcom, čo je podstata čítania, porozumenia textu a gramotnosti a ako možno tieto zručnosti a schopnosti rozvíjať u žiaka v škole i v rodine.

Kniha má pomerne priamočiaru štruktúru výkladu. Začína sa charakterizovaním predmetu čítania – textu. Potom nasledujú kapitoly, ktoré sa venujú základom čítania, porozumeniu textu a jeho rozvíjaniu, ako aj rozvoju kritického myslenia na základe čítania textu. Osobitná kapitola je venovaná vysvetleniu konštruktivistickej koncepcie vyučovania. Keďže dôležitou podmienkou rozvoja gramotnosti je motivácia čítať, venujeme jej samostatnú kapitolu. Posledná kapitola – posledná pozíciou, nie významom – sa zaoberá podporou čítania v rodine.

Autori


Obsah

Úvod
1 Text, učebný text, učebnica (Mária Mihálechová)
2 Žiaci začínajú čítať (Jolana Manniová)
3 Čo sa skrýva pod porozumením textu (Peter Gavora)
4 Ako viesť žiakov k porozumeniu textu (Peter Gavora)
5 Rozvíjame kritické myslenie pri čítaní (Jolana Manniová)
6 Konštruktivistický prístup vo vyučovaní ako možnosť rozvoja myslenia a porozumenia textu (Renáta Tóthová)
7 Ako motivovať žiakov k čítaniu a porozumeniu textu (Peter Gavora)
8 Čítanie v rodine a s rodinou – ako na to? (Viola Tamášová)
Literatúra

 

 

POČET STRÁN    193
HMOTNOSŤ   180 g
ROK VYDANIA    2009
VÄZBA   brožovaná väzba
JAZYK    slovenský
VYDAVATEĽSTVO   Enigma
ROZMER   147×210 mm
ISBN   9788089132577
ZGIyZD